Årsredovisning

ÅRSREDOVISNING

Styrelsen för GVSF upprättar inför varje årsstämma en årsredovisning för föregående år. Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari-31december. Den innehåller förvaltningsberättelsen över föreningens verksamhet och ekonomi, resultat- och balansräkningen samt revisionsberättelsen.


Vid stämman väljs en revisor och en revisorsuppleant som ska granska styrelsens förvaltning och skriva en revisionsberättelsen  som senast tre veckor innan nästa årsstämman ska lämnas till styrelsen.


Årsredovisningen printas och delas sedan ut i respektive fastighets brevlåda tillsammans med kallelsen, senast två veckor innan mötet.