Styrelsemedlemmar

STYRELSEMEDLEMMAR

Styrelsemedlem

Roll

Uppdrag

Adress

Carlos Gutierrez

Ledamot

Ordförande

Rådjursstigen 1

Andreas Malmstedt

Ledamot

Kassör

Mårdstigen 2

Anna Öhman

Ledamot

Sekreterare

Hjortstigen 13

Martin Siltanen

Ledamot

Mark

Rådjursstigen 13

Martin Friberg

Ledamot

Gustavslundsvägen 40

Anders Jansson

Suppleant


Rådjursstigen 9

Mikael Pålsson

Suppleant

Gustavslundsvägen 49

Sofia Hjärtberg

Reviorsuppleant


Hjortstigen 1

Joacim Fredriksson

Revisor


Rådjursstigen 19