Dokument


DOKUMENT

Vid försäljning av fastighet ska dokumentet skrivas i och lämnas till styrelsen.

Vid styrelsens godkännande om breddning av uppfart tecknas detta avtal mellan boende och styrelse

Läs mer om vad skatteverket säger om samfälligheter

Vid styrelsens godkännande om asfaltering, stenläggning eller dyl mellan anslutande väg och uppfart tecknas detta avtal mellan boende och styrelse